Nieuws

    • Jachttraining is op zondag 14 oktober

De jachttraining voor leden van DWVN wordt hervat op zondag 14 oktober om 12.30 uur. De locatie van de training is aan de Wielhalsdyk vlakbij de Grote Wielen bij Leeuwarden.

Johannes Welfing en Sjoerd Vijverstra verzorgen de jachttraining, die bestaat uit eenvoudig uit te voeren oefeningen. Een goede samenwerking met de Wetterhoun is zeer belangrijk en uiteraard een prettige atmosfeer.

Opgave voor deelname is niet nodig. Voor verdere eventuele

Inlichtingen kunt u zich wenden tot Sjoerd Vijverstra: 06 – 3431 7668.

Welske demonstreert haar ervaring door te laten zien hoe de eend moet worden geapporteerd.