Zoekt u een pup of een herplaatser

Bij de DWVN willen de fokkers, uit idealisme voor het ras, een bijdrage leveren tot instandhouding van het ras „Wetterhoun”.

Er mag volgens het nieuwe fokbeleid  (zie https://dwvn.nl/fokkerij/genetische-variatie-in-de-populatie-de-wetenschappelijke-onderbouwing/)  voorlopig enkel twee maal met een teefje en één maal met een reu worden gefokt om een bredere en dus gezondere genenbasis te krijgen. Dit om het karakteristieke van de hond, evenals de rijkheid in exterieur en gedrag, niet verloren te laten gaan.

Deze nesten worden met grote zorg begeleid van het begin af aan.

Eerst zoekt de fokker zelf een reu uit. Veel fokkers hebben een gedegen visie op vererving en hoe een goede hond eruit ziet en hoe deze zich dient te gedragen.

Echter in een kleine populatie moet men voorzichtig zijn en gelukkig zijn er nieuwe instrumenten beschikbaar om de fokkers bij te staan. Daartoe vraagt de fokker advies bij de fokbegeleidingscommissie.

De heer Pieter Oliehoek, populatie geneticus, begeleidt de fokplannen en geeft het uiteindelijke akkoord voor het gebruik van de combinatie.

Weet de fokker geen reu dan gaat de commissie op zoek.

Ook bij de bevalling en de opgroei van de pups kunnen de fokkers terecht bij mensen, van de DWVN met hun vragen.

Een nest fokken is een hele ervaring die heel veel geduld en inzet vraagt. Vooral het socialiseren van de pups is fantastisch en is de geïnvesteerde tijd meer dan waard.

Op onze website worden de nestjes een week na de geboorte vermeld.

Wilt u graag een pup, gefokt bij de DWVN, geef dat op via info@dwvn.nl

U wordt dan gebeld door Anneke van der Sluijs of u belt haar zelf tel
050 4042121.

Het kan helaas even duren voor er een pup voor u beschikbaar is.

Zoekt u een wat oudere hond, een herplaatser, kijk op onze website  https://dwvn.nl/handige-linken/wie-is-stichting-zino-herplaatsing-bemiddeling-van-honden/