Nest Sjoukje X Loebas Boet fan ’t Ruumelshiem

2018-04-02 nest Kuidersma
foto©P. Kuindersma

Op de foto zijn de pups ruim 2 weken.

Geboren 15 maart 2018:  6 pups 4 reuen en 2 teven

Vader:       Loebas Boet fan ’t Ruumelshiem NHSB 3022855

Moeder:   Sjoukje NHSB 2935926

Alle pups hebben een fijn plekje gevonden.