Jachttraining

foto©Tineke Teigeler

Jachttraining start op zondag 16 september 2018 :  zie agenda

 

Sjoerd Riemersma
Sjoerd Riemersma aan het werk

Jachttraining van DWVN

DWVN kent een enthousiaste jachtgroep onder leiding van Sjoerd Vijverstra.  Hij volgde in het najaar van 2016 Sjoerd en Foekje Riemersma op.  Dit echtpaar uit Bolsward regelde de jachtgroep vijf jaar lang.
De jachtgroep bestond al voordat DWVN werd opgericht.
In het beginjaar waren er diverse terreinen waarop de training plaatsvond.
De vaste locatie is reeds vier jaar een terrein in Osingahusen van de familie Piso uit Heeg
De familie Riemersma nam samen met Cees Piso in 2011, het initiatief tot de start van jachtgroep.
Cees Piso was ook behulpzaam tijdens de jachttraining. Hij overleed begin 2016.

Sjoerd Riemersma kent de Wetterhoun als geen ander. Hij groeide als kind met de hond op.
In de omgeving van zijn geboortedorp Goïngaryp en op de eilanden rondom, ging hij als ventje van vijftien al met jagers mee. Ook werd er destijds wel eens een ‘murd’, dus een bunzing, onschadelijk gemaakt. Riemersma wist in de jachttraining het contact tussen baas/bazin en hond goed te lezen. Foekje Riemersma gaf ook instructies en zorgde ervoor dat het materiaal aanwezig was.

 

Opvolger Sjoerd Vijverstra leerde veel van zijn voorganger. Het is zaak als jachtinstructeur rustig te blijven en overzicht te houden. De jachtoefeningen die worden gehouden zijn laagdrempelig.
Er wordt niet fanatiek getraind om met als doel een jachtdiploma te halen. ‘Deelnemen is belangrijker
dan winnen’. Het komt geregeld voor dat een Wetterhoun niet direct goed apporteert. Het is dan zaak geen druk op de hond te leggen. Dat kan bij een Wetterhoun soms averechts werken. De hond houdt van een gevarieerde training en niet van harde commando’s.  De lage drempel en een rustige benadering
van baas/bazin en hond zorgt tijdens de jachttraining voor een prettige atmosfeer.

Er zijn twee groepen tijdens de jachttraining. Allereerst is er de groep met pups en jonge honden.
Beide trainingen duren een uur.

Sjoerd Vijverstra  jachttrainer Foto: M. v.d. Kolk @