Afkomst Wetterhoun

Op https://www.facebook.com/VintageDogADay/ staan prachtige afbeeldingen uit vroeger dagen. Te kust en te keur bekijkt u de afbeeldingen maar eens.

Wetterhounfokker Marit Elfrink stuurde me van deze pagina een vijftal foto’s door. Op drie van de vijf afgebeelde foto’s staan Wetterhounachtige honden.
Ik ben zo vrij dit begrip te hanteren, omdat ik vanuit het perspectief van ons ras naar de beelden kijk.

De eerste hond doet wat het uiterlijk aangaat direct aan de Wetterhoun denken. Ook valt het enorme formaat van het exemplaar op. Gelijk denk ik aan een kruising Wetterhounachtige hond met een Landseer of Newfoundlander. Tegelijk vraag ik me af of de maker de hond doelbewust groter heeft afgebeeld dan het dier in werkelijkheid is.

Maar dit kan een loze vooronderstelling zijn, omdat men destijds beelden nog niet goed manipuleren. Maar dat weet een kenner beter te vertellen.

 

 

 

 

De afgebeelde hond heeft geen direct zichtbaar raakvlak met de Wetterhoun. Dit type hond zien we vandaag de dag veel over straat lopen. In mijn buurt is dat een kruising Stabyhoun-Labrador. In ieder geval ligt de hond ontspannen op de grote kist. Het object kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld een tafeltje bedekt met een deken.

 

 

De net geklede heer kijkt  min of meer recht in de lens. Zijn trouwe viervoeter niet. De hond heeft lijkt slechts een beetje op Wetterhounachtige hond, maar ik ontdek niet een specifieke overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

De hond is een Wetterhounachtige hond met vrij lange oren en dat kan duiden op een mix met een spaniëltype. Verder vind ik de vrouw een Indiaans type, breed gebouwd en klein van stuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder twijfel een Wetterhounachtige hond, vermoedelijk een Engelse waterspaniël of een nazaat van deze uitgestorven hond. De foto is gemaakt in het graafschap North Yorkshire, dat ligt in het Noordoosten van Engeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn meer dergelijke afbeeldingen in mijn archief. Telkens wordt weer bevestigd dat de Wetterhounachtige hond en/of Wetterhoun eeuwen geleden in Engeland voorkwamen en het gerechtvaardigd is te veronderstellen dat ons ras daar ook is ontstaan. Vissers of andere zeelui hebben de hond naar het continent gebracht. Engeland heeft meer vergelijkbare type honden gehad en nog steeds. De Curly Coated Retriever, in de negentiende eeuw erkend als Engelse rashond, heeft van de erkende rassen het meeste weg van de Wetterhoun. Het ras wordt ook kortweg Curly genoemd, is het de oudste retrieversoort en komt voort uit oude waterhondtypes, zo zegt de rasinformatie. Ik denk dat Wetterhounachtige honden ten grondslag liggen aan de Curly. Zoekt u op Google maar eens onder het kopje ‘foto’s Curly Coated Retriever’. Dan ziet u de treffende gelijkenis met de Friese Wetterhoun.

Wiebe Dooper