Harich: Vijfde Clubdag DWVN: Klein en fijn

Jeugdig spel met Wetterhounen in de zandbak. Foto Marianne Kolk ©
Jeugdig spel met Wetterhounen in de zandbak.
Foto: Marianne Kolk ©
Zwart domineert een enkel moment het beeld op het terras met bruin even langszij. Foto: Marianne Kolk ©
Zwart domineert een enkel moment het beeld op het terras met bruin even langszij.
Foto: Marianne Kolk ©

De voorbije Clubdag van DWVN op en rondom manege Gaasterland werd op zaterdag 22 april goed bezocht. Het aantal van vijftig ingeschreven Wetterhounen overtrof de verwachtingen. Een echtpaar kwam zelfs helemaal vanuit het Limburgse Nuth naar Harich afgereisd. Hoewel de regen enkele keren als spelbreker fungeerde, brak de zon ook door. Aan het einde van de Clubdag kon keurmeester Diana Striegel onder prettige weersomstandigheden de workshop over het gangwerk van de Wetterhoun presenteren. En Marije Francis Bakker presenteerde met flair de hondenparade vanaf het terras.

Elfjarige bruine Wetterhounreu in beeld. De laatste tien jaar is de belangstelling voor bruin toegenomen. Foto: Marianne Kolk ©
Elfjarige bruine Wetterhounreu in beeld. De laatste tien jaar is de belangstelling voor bruin toegenomen.
Foto: Marianne Kolk ©

DWVN is een kleine rasvereniging waarbij de keuring van het exterieur van de Wetterhoun geen hoofdzaak is. Traditioneel keuren, zoals op een officiële hondenshow plaatsvindt, doet dat wel. Gezondheid, karakter en gedrag, acht DWVN elementairdere zaken. Deze aspecten zijn terug te vinden in de fokgeschiktheidskeuring op de Clubdag. Dierenarts Paul Groenestein nam die aankeuring voor zijn rekening. De ervaren keurmeester Joop Hiddes beoordeelde op zijn bekende openlijke wijze de Wetterhounen.

Gast op tafel. Foto: Marianne Kolk ©
Gast op tafel.
Foto: Marianne Kolk ©

Het stramien van de DWVN-Clubdag is zeer herkenbaar. Deelnemers kunnen met de hond op ieder gewenst moment aan een activiteit deelnemen. Behendigheid, ‘strozoeken’ (hooi bleek moeilijk verkrijgbaar), jachttraining en een puzzeltocht. Enkele regenbuien voorkwamen een geregelde deelname aan de activiteiten. Anne Ferwerda trok in de eerste workshop een groep liefhebbers van de Wetterhoun. Hij is zeer goed in staat uit te leggen hoe er met een Wetterhoun wordt gewerkt. Met zijn prachtige Wetterhoun Hotze vormde Ferwerda jarenlang een succesvol koppel in de professionele muskusrattenbestrijding. Geneticus Pieter Oliehoek liet jammer genoeg verstek gaan met zijn workshop vanwege ziekte. Vervanging bleek niet mogelijk, omdat zijn afwezigheid op het allerlaatste moment werd gemeld.

Elke neus kiest een afzonderlijke richting. Foto: Marianne Kolk ©
Elke neus kiest een afzonderlijke richting.
Foto: Marianne Kolk ©

Er is ook terechte kritiek gemeld aan de organisatie van de Clubdag. De verstrekking van informatie aan het publiek kan bijvoorbeeld beter. Daar zal een oplossing voor worden gevonden. Ook gaat de activiteitencommissie kijken hoe de deelname aan de onderdelen van het programma kan worden verhoogd zonder dat daarbij de gezelligheid en prettig onderlinge kennismakingen in het gedrang komen. Drie leerlingen van Nordwin Sneek waren de gehele Clubdag actief in het kader van de zogeheten maatschappelijke stage. De ondersteuning van de jonge dames verliep uitstekend.

Jachttrainer Sjoerd Vijverstra in beeld. Foto: Marianne Kolk ©
Jachttrainer Sjoerd Vijverstra in beeld.
Foto: Marianne Kolk ©

Manege Gaasterland ligt in de Súdwesthoeke van Friesland langs de rand van een bosrijk gebied aan het riviertje de Luts. Enkele kilometers verderop liggen de Friese meren. Eeuwen geleden kwam de Wetterhoun in dit waterrijke gebied verder tot ontwikkeling. ‘Onze hond’ heeft echter – vrijwel zeker – in Engeland zijn bestaansrecht. Door de opkomst van jachthondensoorten als labradors en retrievers in Groot-Brittannië vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, gingen enkele hondensoorten verloren als bijvoorbeeld de Engelse waterspaniël.

De niet te onderschatten kenners van ús houn.
Foto: Marianne Kolk ©
Wetterhoun Douwtsje was ook aanwezig op de Clubdag. Marije Francis Bakker ©
Wetterhoun Douwtsje was ook aanwezig op de Clubdag.
foto: Marije Francis-Bakker ©