Geslaagde DWVN Clubdag 2018, Sint Nicolaasga

foto pagina 1

foto pagina 2

fotopagina 3

Op deze 3 foto pagina’s  130 foto’s gemaakt door en met dank aan Anke Plantinga en Adrie Elverdink

 

DWVN kan terugzien op een zeer geslaagde Clubdag, die rond manege de Oorsprong in Sint Nicolaasga werd gehouden op zondag 22 april. De lentezon zorgde voor prachtig weer met een zeer aangename temperatuur. En het aantal bezoekers overtrof de verwachtingen van de organisatie.

In de loop van vorig jaar werd reeds doelbewust gekozen voor deze locatie in Sint Nicolaasga, met name vanwege het dichtbij en prachtig gelegen meertje in de Vegelinbossen. Rondom dit water mogen de honden vrij lopen en spelen. De Wetterhounen genoten op deze Clubdag van stoeipartijen in en om het water. Het leek soms één grote vrolijke hondenfamilie. Iemand merkte terecht op dat deze bijzondere plek lijkt op Scandinavië waar soortgelijke meertjes in duizendtallen in bossen, heuvels en bergen voorkomen.

De workshops over het gangwerk van keurmeester Joop Hiddes en over het exposeren van keurmeester Diana Striegel verliepen vlot. Aan de laagdrempelige jachtoefeningen van Sjoerd Vijverstra en Johannes Welfing deden nogal wat Wetterhounen aan mee. Ook Femmy Boon keek met tevredenheid terug hoe haar onderdeel van behendigheid verliep. Bij de intrede van de Vegelinbossen maakten de Wetterhounen kennis met speuren onder leiding van, eerst Henk Corbee en vervolgens Dick Visser en Monique Adriaanse. Zij informeerden later in het programma belangstellenden
hoe zij tijdens de training en in het veld jagen met een Wetterhoun en een Stabyhoun.

Deelnemers kozen er niet voor om de workshops in het tweede deel van de boswandeling te bezoeken. Daarom werden deze verplaatst naast het grasveld bezijden de Oorsprong. Toen Ewout Schröder met zijn Wetterhoun Nora werd aangekondigd, trok zijn verhaal nogal wat belangstelling. De 23-jarige inwoner van Jirnsum is ZZP-er en werkt met name voor boeren om mollen en ratten te vangen. Bij deze werkzaamheden is Nora hem dagelijks efficiënt van dienst. Ewout en Nora hebben in de persoon van Wetterhoun-kenner bij uitstek, Sjoerd Riemersma, de allerbeste leermeester.

Soms duurde een aankeuring wat te lang. Maar later op de dag vlotte ook dat relevante onderdeel. In de loop van de middag vertrokken de eerste deel-nemers, nadat hartelijk en handenschuddend afscheid was genomen van oude en nieuwe bekenden.
Tijdens de Wetterhounparade, het laatste onderdeel, gaven enkele tientallen Wetterhounen acte de presence. Keurmeesters Joop Hiddes en Diana Striegel begeleiden deze activiteit wederom met vertrouwde kennis en kunde.

Stichting Zino was met een stand aanwezig en toonde zich zeer tevreden over de gang van zaken. En er werd geregeld om informatie over hondenvoeding gevraagd bij de stand van Cenaturio. Wetterhounfokker Hinke Fiona Cnossen gaf mensen de gelegenheid om met de Wetterhoun op haar kar, voort-getrokken door een stoer paard, een rit door de bossen te maken. De Nordwin-leerlingen Folkert Boschma en Lars Akkerman verrichten lichte werkzaamheden in het kader van de maatschappelijke stage op onze hondendag. De organisatie ontving talrijke goede reacties van leden waarin met name de zeer prettige atmosfeer van het verloop van de Clubdag opviel.