SCID

Severe Combined Immune Deficiency (SCID)

SCID zien we o.a. bij de Wetterhoun. Beeld: Pupsterfte vindt plaats op 4 – 8 weken post partem. Symptomen: longontsteking, koorts, diarree.

Vererving is recessief. Genetische lijders zijn ook klinische lijders die zichzelf uitsluiten voor de fokkerij (lethaal gen). In een kleine populatie gerichte combinaties op basis van DNA test: altijd één van beide genetisch vrij (‘gezond’).

SCID test (SCID2) is een voorwaarde om te fokken. DWVN begeleidt geen fokkers die zich niet aan deze regel houden. DWVN wil afschrift hebben van de officiële uitslag van het resultaat van het DNA SCID onderzoek. Als beide ouders ‘vrij’ zijn is testen van het betreffende fokdier niet nodig, maar moet DWVN wel afschriften hebben van beide ouders! Dus uitslagen van horen zeggen is niet voldoende.

 Door drs. Atjo Westerhuis, dierenarts. Verbonden aan Dierenkliniek Klaver4Dieren.