Bestuur

foto: Netty Way©

Voorzitter                                  Atjo Westerhuis

Secretaris                                  Janet Veenstra

Penningmeester                    Froucke Kemper

Lid Algemeen/ Fokkerij      Cathrienke Brandt

Lid Algemeen                           Vacant

Adviseur  fokkerij                    Pieter Oliehoek populatie geneticus

Adviseur sponsoring             Paul Groenestein

Jacht training                             Sjoerd Vijverstra

Evenementen Commissie   Alfred Plantinga, Wiebe Dooper,
Geert-Jan Zandstra

Website                                        Cathrienke Brandt